O Internetbankingu

blog a diskuze o online bankovnictví v ČR, bezpečnost, návody, rady a porady


by admin
0 comments

Poštovní spořitelnaPoštovní spořitelna?

…  nebo Era, nebo Erasvět, nebo Era Portál? Jak to tedy je?

Poslední dobou se mnoho lidí ptá, jak to vlastně je s názvy, resp. značkami Poštovní spořitelna, Erasvět, Era, Era Portál …. Jedná se o jednu banku? Jsem jejich klientem, jak se vlastně jmenuje moje banka? Proč internetové bankovnictví Poštovní spořitelny běží na adrese www.erasvět.cz, resp. Era Portál? Proč na tomto webu zmínku o Poštovní spořitelně téměř nenajdeme? Situace se ještě výrazně znepřehlednila v momentě, kdy se ČSOB výrazně odklonila od značky Poštovní spořitelna a celý původní web překlopila na doménu Erasvet.cz. Dále propaguje výhradně značku Era.

Poštovní spořitelna je společný počin ČSOB a České poštyPůvodní záměr spojit silnou banku s širokou nabídkou služeb a pobočky České pošty, které jsou na každém rohu pod novou značku Poštovní spořitelna byl velmi zajímavý. Úspěch na sebe pochopitelně nenechal dlouho čekat a klientů velmi rychle přibývalo. Především těch, které nebylo možné jinak oslovit, ale na poštu chodili téměř každodenně.  Původní smlouva mezi oběma subjekty však vyprší již v roce 2017. Zdá se, že nejistá budoucnost a vrtkavé vyjednávání s politiky, kteří se v Čechách mění jako na běžícím pásu, výrazně pozměnila náhled ČSOB na celou situaci.

Dlouhodobé budování brandu Poštovní spořitelny, tak zcela zjevně pro ČSOB ztratilo půvab a význam. Jen takto lze vysvětlit razantní odklon od značky Poštovní spořitelny a transfer k podpoře značky Era, která je majetkem ČSOB.

 

 

 

Erasvět, Era apod. jsou obchodními známkami ČSOB.  Zdá se tedy, že s blížícím se koncem smlouvy mezi ČSOB a Českou poštou (2017) se ČSOB výrazně upírá k svému brandu, který má ve svých rukou a zůstane jí i v případě, že se spolupráci nepodaří uzavřít na další období. Možná si tím také vylepšují vyjednávací pozici.


by admin
3 komentáře

Éra přihlášeníÉra přihlášení, bezpečnostní pravidla, rizika a souvislosti

Náhled formuláře pro přihlášení:
éra přihlášení

Tak jako u jiných bank a podobných online služeb je chvíle, kdy se přihlašujeme do systému a ke svému účtu Éra zvýšeným rizikem. Dodržujte zásady bezpečného užívání elektronického bankovnictví. Elektronické bankovnictví výrazně šetří váš čas, účty s ním obsluhujete velmi rychle, pohodlně a prakticky odkudkoliv na světě. Aby vám přinášelo pouze výhody, je důležité dodržovat základní pravidla, díky kterým je používání elektronického bankovnictví bezpečné a to je pochopitelně velmi důležité pro nás klienty i pro banku.

iPhone X 256GB

Apple iPhone X

 

Jak na bezpečné přihlášení do internetového bankovnictví Era Portál

Éra přihlášení, přihlášení do Éra portálu, tedy do nového internetového bankovnictví Poštovní spořitelny je snadné, je však zapotřebí opatrnosti, tak jako při práci s každým internetbankingem.  Éra přihlášení, tedy přihlášení do Era internetového bankovnictví je možné pouze na oficiálních stránkách Poštovní spořitelny, tedy na muj. erasvet. cz/prihlaseni, která je podstránkou erasvet .cz.Obecně o problematice přihlášení do online služeb

Při každodenním přihlášení do libovolné služby na internetu je potřeba dodržovat několik elementárních pravidel tak, abychom rizikům plynoucím z momentu, kdy do přihlašovacího formuláře zadáváme své autentizační údaje, tedy většinou uživatelské jméno a heslo. Během přihlášení se totiž nejčastěji stáváme cílem pokusů různých nenechavců tyto naše klíčové identifikační informace zcizit, popřípadě následně zneužít. U některých internetových služeb nám veliké riziko ze ztráty hesla nehrozí, naopak u internetového bankovnictví mohou být důsledky pro majitele účtu v bance nedozírné!

Přihlášení do systému Era (Éra přihlášení) vždy vyžaduje od klientů zvýšenou pozornost a ostražitost

Je to samozřejmě dáno tím, že musíte použít své tajné identifikátory (autentifikační údaje), jako uživatelská jména, hesla apod. a teoreticky hrozí jejich prozrazení mnoha možnými způsoby, někdy i velmi sofistikovanými. Nikdy své heslo nevyplňujte jinde než na „stránce banky“:https://muj.erasvet.cz/prihlaseni, nikomu je nesdělujte, nikam si je nepište. Důsledně nastudujte naše „bezpečnostní pravidla a bezpečnostní desatero pro on-line komunikaci s bankami.

Která rizika souvisejí přímo s přihlášením do Era portálu?

Podle stránek banky je k dnešku (17.12.2014) považováno za největší ohrožení především tyto dva segmenty, více a aktualizované  na stránkách banky :

 • Podvodné emaily

 1. nereagujte na žádný nevyžádaný email
 2. neklikejte na nic v podobných emailech
 3. na základě takovýchto mailů nic nestahujte ani neinstalujte
 4. nezadávejte své údaje nikam jinam, než do formuláře k přihlášení na erasvet.cz
 5. o podezřelých emailech informujte helpdesk internetového bankovnictví Era Portál
 • Podvodné aplikace pro mobilní telefony

 1. odkaz na takovouto aplikaci může být v nevyžádaném mailu, nebo kdekoliv na internetu, např. na stránce, která se tváří jako vaše bankovnictví
 2. může se tvářit jako certifikát, aplikace, hra ke stažení apod.
 3. nic nestahujte, neinstalujte a nikam nezadávejte své autentizační údaje pro přihlášení k účtu
 4. o podezřelé aplikaci ihned informujte helpdesk internetového bankovnictví Era Portál

 

 • Není můj počítač nakažen, jak to poznám?

 1. buďte pozorní, nereagujte na neočekávané požadavky na instalace aplikací a certifikátů
 2. přišla vám sms k platbě o které nevíte!!!!
 3. koukáte na stránky bankovnictví a něco se vám nezdá? odchylky v designu, pravopis ….
 4. vidíte v adresním řádku prohlížeče jinou adresu, bez ikony zámku, nebo chybí zelený pruh potvrzující bezpečnost?

Dále si dávejte pozor na tato ohrožení během každého přihlášení do systému Éra:

 • Přihlášení do Era systému realizujte jen z oficiální stránky

Nikdy nezadávejte své tajné údaje do formulářů v mailech, na pochybných stránkách apod. Může se jednat o nastraženou past a následné zcizení Vašeho hesla. Ujistěte se, že jste na oficiálních stránkách pro Éra přihlášení a pak teprve vyplňte přihlašovací údaje do patřičného formuláře.

Éra přihlášení – náhled oficiálního formuláře:

Éra přihlášení

 • Přihlášení k účtu Éra provádějte ideálně jen ze svého počítače

Přihlášení k účtu Éra provádějte výhradně ze svého počítače s aktualizovaným OS, prohlížečem a velmi často aktualizovaným antivirovým SW. Stane-li se, že potřebujete použít jiný počítač (např. na dovolené), velmi dobře zvažte jeho bezpečnost, aktuálnost SW apod.

 • Starostlivě chraňte své heslo pro přihlášení do Era systému

Starostlivě chraňte své heslo pro přihlášení do Era systému

 

 

 • Při zadávání hesla pro přihlášení se nepřeklepněte

Při zadávání hesla pro Era přihlášení se nespleťte, v tuto chvíli je systém nastaven tak, že po třetím chybném pokusu se systém zablokuje a přihlášení znovu již není možné.

 • Tip pro zvýšení obecného povědomí o tom, jak bezpečně pracovat s internetem a internetbankingem

Každému uživateli Era Portálu doporučujeme přečíst a pozorně nastudovat i základní bezpečnostní pokyny pro přihlášení k účtům v jiných bankách. Existují jistá specifika pro každý druh internetového bankovnictví, ale většina rad a doporučení platí univerzálně a určitě vám v budoucnu k něčemu budou. Samozřejmě doporučení všem klientům libovolného internetového bankovnictví je, aby se snažili orientovat v obecných pravidlech pro bezpečnou práci s internetem. Především starší generace v tomto ohledu zaostává a v online prostředí se tak naši rodiče a prarodiče příliš často pohybují jako sloni v porcelánu:)) ….což je v dnešní době značně rizikové!

První přihlášení do Éra portálu (Éra přihlášení)

Přihlášení do systému Éra je velmi jednoduché. Je však nutno pokaždé dodržovat elementární bezpečnostní pravidla. Pro používání všech funkcí Éra portálu (zadávání plateb, prohlížení historie, zobrazení kompletního přehledu vašeho účtu, správa osobních financí a další) se musíte do Portálu registrovat. Pro provedení registrace potřebujete mít zřízenu službu Erasvet internetove bankovnictví, své id číslo a PIN, které jste doposud používali v Era internetovém bankovnictví.

Éra přihlášení – videomanuál, jak na první přihlášení

 

Máte vlastní zkušenost s případným zneužitím vašeho hesla k nějaké internetové službě? Co kdyby se to stalo v případě vašeho internetového bankovnictví? Mohlo by se to stát právě vám? Ptejte se, diskutujte, sdílejte.


by admin
0 comments

ČSOB internetbanking přihlášení do účtuPŘIHLÁŠENÍ DO ÚČTU

náhled úvodní stránky ČSOB:

ČSOB internetbanking přihlášení do účtu

V tomto příspěvku najdete odpovědi na všechny nejčastější otázky, které se v souvislosti s přihlášení na internetbanking účet od ČSOB mohou vyskytnout. Samotné internetové bankovnictví najdete na oficiálních stránkách banky na adrese https://ib24.csob.cz/. Stěžejním tématem je bezpečnost – dozvíte se, jaké heslo zvolit i jak postupovat v případě nechtěného zablokování vašeho účtu. Rozebereme si i další bezpečnostní postupy, které by měl každý uživatel znát.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA INTERNETBANKING ÚČET OD ČSOB

ČSOB nabízí dva způsoby přihlášení do internetového bankovnictví a to pomocí identifikačního čísla a PINu. Tuto kombinaci lze ještě doplnit zasíláním SMS klíče, který dále zesiluje zabezpečení přístupu na samotný internetbaning. Druhým způsobem je přihlášení pomocí certifikátu na čipové kartě. Další text bude věnován především prvnímu způsobu, který využívá většina lidí, ale lehce se zmíníme i o přihlášení pomocí klientského certifikátu.

První přihlášení a volba PINu

Vaše první přihlášení do internetbankingu ČSOB se nebude nijak lišit od všech dalších, službu totiž není nutné nijak aktivovat a ani nemusíte měnit při prvním přihlášení své heslo, resp. PIN. Při přihlášení tak pouze zadáte identifikační číslo, které obsahuje 8 čísel a PIN, jehož délka je 5 znaků. Tyto údaje jste obdrželi od banky při zřízení vašeho účtu. Přes internetbanking můžete kdykoliv provést změnu svého PINu, jeho kombinaci banka nijak nespecifikuje, jen varuje před použitím PINu, který by měl jakoukoli v souvislost s vámi nebo vašimi blízkými. Další podrobnosti ke zřízení služby pak najdete i v části elektronického bankovnictví.

Bezpečnost zvýší přihlašovací SMS

Změnu PINu banka doporučuje minimálně jednou ročně. Přihlášení můžete ještě doplnit o SMS kód, tuto možnost si zvolíte při zřizovaní služby. V případě, že máte mobilní telefon, který podporuje zasílání šifrovaných SMS (dozvíte se u vašeho operátora), můžete se přihlašovat i pomocí nich. Platnost SMS kódu je 10 minut a je jednorázový, při každém přihlášení vám tak přijde nový jedinečný kód v délce 9 znaků. V momentě, kdy zadáte všechny potřebné údaje, jste již přihlášení do internetového bankovnictví.

Zablokovali jste si přístup na internetbaking?

Zablokovat si internetbanking se vám může podařit V případě, že zadáte 3× po sobě špatný PIN nebo pokud zadáte 5× špatně SMS klíč. Pro odblokování služby budete muset navštívit některou z poboček ČSOB, stejně tak jako v případě, že svůj PIN zapomenete.

Jak používat certifikát na čipové kartě

Druhou možností jak je možné se do internetbankingu přihlásit, je pomocí tzv. klientského certifikátu. Ve zkratce to znamená, že od banky dostanete čtečku (vypadá podobně jako vaše platební karta), do které zasunete certifikát a pro přihlášení do internetového bankovnictví ho potvrdíte PINem. Výhodou je, že se do vašeho účtu nedostane nikdo, pokud nebude mít fyzicky u sebe tyto náležitosti, což se na druhou stranu může stát i nevýhodou. V současnosti tohoto způsobu přihlášení využívá jen malá část lidí, což je i pro vás signálem, že přihlašování pomocí klientského čísla a PINu, je také bezpečnou možností za předpokladu, že budete dodržovat základní bezpečnostní opatření. Samotném políčku pro přihlášení najdete v pravém horním rohu přímo na úvodní stránce a nijak se neliší od přihlašování se pomocí uživatelského jména a hesla.

Potvrzení plateb

Stejně jako máte možnost volby způsobu pro přihlášení, i zde máte na výběr ze dvou možností. Pravděpodobně budete ale využívat potvrzení plateb či změny nastavení pomocí SMS klíče, který obdržíte na svůj mobilní telefon. Ale pozor, platnost tohoto klíče je omezena na 10 minut, poté se kód stává neplatným a vy si musíte nechat vygenerovat nový. Druhou možností je potvrzení pomocí elektronického podpisu, který je vygenerován z klientského certifikátu a musí být ještě potvrzen PINem. Ať už používáte kterýkoliv způsob, potvrzení transakce se nevyhnete.

Nechávejte si zasílat informace o vašich účtech a kartách

Banka ČSOB vám umožňuje nechávat si zasílat aktuální informace a to pomocí e-mailu nebo SMS. Vy si můžete vybrat mezi opravdu velkým množstvím nastavení. Přehled můžete mít o pohybech či zůstatcích na účtech, o transakcích provedených platebními kartami, o investicích či o spoření a dalších. Můžete si dokonce zvolit čas, ve kterém vám budou SMS zasílány nebo číslo mobilu či e-mailovou adresu. Podrobnosti k tomuto se dočtete i na stránkách ČSOB v sekci Internetbanking 24.

Co ještě přispívá ke zvýšení bezpečnosti bankovnictví?

Samozřejmostí je šifrovaná komunikace mezi bankou a vámi, která zabrání aby mohl vaši komunikaci kdokoliv odposlechnout. K dispozici máte čas a datum vašich přihlášení za poslední měsíc, takže si můžete kdykoliv zkontrolovat, že nikdo jiný se k vašim účtům nedostal. V případě, že byste s internetových bankovnictvím nepracovali déle než 20 minut, dojde k jeho automatickému odhlášení, tak aby se nestalo, v případě že se vzdálíte od počítače nebo se zapomenete odhlásit, že se k vašemu účtu dostane někdo jiný.

Jak již bylo dříve zmiňováno, máte možnost si nastavit limity k platební kartě, ale kromě toho si můžete navolit i limit pro internetové bankovnictví a to ve dvou formách, týdenní a denní limit. Tento limit pak zabrání provést transakce za vyšší částku než jste si stanovili v součtu za všechny platby za den či týden. Pokud vás téma bezpečnosti zajímá a osud vašich peněz vám není zcela lhostejný, doporučujeme si na závěr přečíst i souhrnný článek o bezpečnosti elektronického bankovnictví a platebních karet.

 


by admin
0 comments

SERVIS24SERVIS24 Internetbanking České spořitelny

SERVIS24 je jednoznačně nejrozšířenějším a nejoblíbenějším internetbankingem v ČR. Z části za to vděčí historické pozici České spořitelny, která u nás má dlouholetou tradici, z části porevolučnímu managementu, který její pozici ještě upevnil, ale největší zásluhu má kvalita služby samotné! SERVIS24 používá snad každá domácnost, nebo alespoň některý z jejích členů.

Služba SERVIS24 klientům umožňuje rychlou a pohodlnou správu financí a to samozřejmě bez nutnosti návštěvy některé z poboček České spořitelny. Samozřejmostí je fakt, že internet nemá otevírací, resp. zavírací hodiny :)

servis24 náhled formuláře pro přihlášení:

SERVIS24

SERVIS24 je k dispozici 24 hodin/den

Navíc je SERVIS24 opravdu multifunkční a poslouží nám k mnoha činnostem a službám, které v dnešním světě potřebujeme. Online můžeme zažádat o půjčku, hypotéku, refinancování hypotéky, o kreditní karty a ještě mnohem víc.SERVIS24 a způsoby dostupnosti

 • na internetu, adresa www.servis24.cz ( SERVIS24 Internetbanking )
 • na telefonu 956 777 956 (dovoláte se na SERVIS24 Telebanking a linku podpory )
 • prostřednictvím mobilního telefonu ( SERVIS24 GSM banking )
 • prostřednictvím Smartphoneu iPhone nebo Android ( SERVIS24 Mobilní banka )

 


by admin
0 comments

ČSOB – Úvodní stránkaČSOB – Úvodní stránka, brána do úžasného světa přátelských, snadných a rychlých finančních služeb

náhled úvodní stránky ČSOB:

ČSOB úvodní stránka

Úvodní stránka webu ČSOB banky je bránou do světa první ligy nejen on-line bankovnictví. Naleznete zde komplexní přehled toho, co má dnes moderní banka nabízet. To vše díky síle, velikosti a kvalitě ČSOB.

O úvodní stránce ČSOB

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka určená pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu oprávněných subjektů a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 Československá obchodní banka převzala Investiční a poštovní banku. Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem a tedy vlastníkem ČSOB.

Úvodní stránka ČSOB obsahuje online služby a InternetbankingZ úvodní stránky můžete přejít do jedné z mnoha online služeb, např. do jednoho z možných internetbankingů, popřípadě sjednat cestovní, ale i jiná pojištění. Můžete žádat o půjčku, nebo konsolidaci vašich stávajících půjček, úvěrů a hypoték.

Levé menu úvodní stránky ČSOB

ČSOB BusinessBanking 24

Z úvodní stránky můžete také bezpečně vstoupit (přihlásit se) do internetového bankovnictví, které se nazývá ČSOB BusinessBanking 24 a je obdobou předchozího. Je však cíleno na firemní klientelu a tomu je velmi dobře vybaveni i funkčně.

ČSOB InternetBanking 24

Z úvodní stránky můžete bezpečně vstoupit resp. „přihlásit se do internetového bankovnictví“:http://e-internetbanking.cz/csob-uvodni-stranka/prihlaseni-do-uctu, které se nazývá ČSOB InternetBanking 24. Jedná se o špičkové internetové bankovnictví zaměřené především na privátní klientelu.

Půjčka a Konsolidace

Další on-line služba do které lze přejít z „ČSOB Úvodní stránky“ je rozhraní pro půjčky a konsolidace půjček a úvěrů.

Cestovní pojištění

Před cestou si vyřídíte pojištění bez ztráty času, online a od vašeho počítače. Všichni znají spěch před odjezdem a cenu každé ušetřené minuty :))

Ostatní pojištění online

Zde si lze sjednat online Povinné ručení, Havarijní pojištění, Pojištění domácnosti DOMOV EXPRES

Pravé menu úvodní stránky ČSOB

Kurzovní lístek a základní měnové informace

I bez klikání zde vidíte kurzy třech základních měn EUR, GBP, USD.

Nejprodávanější fondy

Informace o nejprodávanějších investičních fondech a zobrazení měny ve které jsou vedeny.

ČSOB – Úvodní stránka přináší aktuální informace

 • Kurzovní lístek – základní měnové informace
 • Informace o nejprodávanějších investičních fondech
 • Aktuální nabídky služeb – půjčky, hypotéky, úvěry, účty, platby, pojištění
 • Info o bankomatech a pobočkách
 • O novinkách v nabídce a všem ostatním, co zákazníky ČSOB může zajímat.

 


by admin
14 komentářů

SERVIS24 přihlášení na účetSERVIS24 a bezpečné přihlášení na účet.

„SERVIS24 přihlášení na účet České spořitelny“ – jak na to a jak na to bezpečně? Jak se vyvarovat častým bezpečnostním chybám při přihlášení? Na co vše si dát pozor, abychom nechtěně neodevzdali své autentizační údaje do nevhodných rukou? To vše budeme řešit v tomto příspěvku. Máte-li k tématu co říci, nějakou osobní zkušenost, určitě  všichni oceníme váš příspěvek pod článkem. Právě sdílení zkušeností a vzájemná diskuze mezi námi,  samotnými uživateli slučby SERVIS24 je hlavním posláním těchto stránek.

Internetbanking České spořitelny SERVIS24 je naprosto bezpečný!

Nenechte se níže uvedeným textem znervóznit, SERVIS24 je bezpečnostně na nejvyšší možné úrovni a odpovídá nejvyšším současným standardům. Je však nutné předejít zbytečným, hloupým a většinou známým chybám, kterých se někteří klienti mohou dopustit!!! Slovo „hloupým“ chybám možná nebylo použito správně, protože na běžného uživatele internetového bankovnictví bez speciálních znalostí internetové bezpečnosti občas líčí své pasti velmi inteligentní a z IT pohledu velmi zdatní soupeři. Proto je nutné v tomto ohledu mít hlavu plně otevřenou a reagovat na jakékoliv informace, které by mohly znamenat určité bezpečnostní riziko.

Přihlášení na účet je vždy mírným rizikem

V momentě přihlášení do libovolné internetové služby existuje zvýšené riziko, že se staneme obětí pokusu o zcizení našich hesel, uživatelských jmen, klientských čísel apod. Zvláště starší generace je v tomto ohledu velice naivní a tedy ohrožená. V této chvíli je balon na naší straně a musíme tedy postupovat obezřetně. Když vám někdo ukradne heslo, které si píšete na peněženku, tak vás neochrání ani ten nejdokonalejší a nejbezpečnější bankovní systém.SERVIS24 přihlášení na účet, související chyby a následná ohrožení

Zapamatujte si vše, co zde zmíníme. Ve většině případů jsou používány stejné triky, často jen převlečené do jiného kabátu.

Přihlášení na účet servis24 realizujte jen prostřednictvím bezpečného počítače

Bezpečný počítač by měl mít aktualizovaný OS, ale i další SW komponenty, jako antivirová ochrana, spamová ochrana apod. Veřejný počítač např. v internetové kavárně je naprosto nevhodný. Běžně v nich narazíte na jednoduchý SW, který třeba jen ukládá co bylo zmačknuto na klávesnici. Takto snadno za 24 hodin může potenciální útočník nachytat řadu hesel do všemožných služeb, včetně vašeho internetbankingu.

Svědomitě chraňte svá hesla pro přihlášení kamkoliv

Nikdy si je nikam nepište, neposílejte je nikam mailem. Především ne společně s klientským číslem, nebo uživatelským jménem. Je-li to nutné pošlete mailem username a následnou sms heslo. Dávejte si pozor na vizuální odečtení „z prstů“. Uvědomte si, že je velmi snadné na vaší klávesnici namířit mobilní telefon či webovou kameru, která dnes stojí 100 Kč.

Heslo pro přihlášení do služby SERVIS24 by mělo být silné

Nepoužívejte jednoduchá hesla, nebo blbosti typu datum narození dcery. V hesle kombinujte všemožné znaky, čísla, malá a velká písmena. V případě internetového bankovnictví je vhodné i takováto silná hesla často měnit, doporučuji 4x za rok.

Přihlášení realizujte jen na oficiální stránce banky, tedy na www.servis24.cz.

Nikdy nevkládejte údaje do formulářů zaslaných mailem a to i když se mail tváří jako že je od České spořitelny. Banky to nikdy touto formou nedělají!!! Bezpečně se přihlásit na účet SERVIS24 Internetbanking můžete zde. SERVIS24 přihlášení na účet – náhled oficiálního formuláře:

SERVIS24 přihlášení na účet

Pro zvýšení bezpečnosti využijte autorizační SMS, nebo klientský certifikát

Bezpečnost můžete zvýšit několika způsoby, resp. dvěma hlavními. Přihlášení k účtu SERVIS24 je možný 3-mi základními metodami.

 • SERVIS24 přihlášení na účet prostřednictvím hesla

 • SERVIS24 přihlášení na účet prostřednictvím hesla a potvrzené autentizační SMS

 • SERVIS24 přihlášení na účet prostřednictvím bezpečnostního certifikátu (čipové karty)

Pravidelně sledujte bezpečnostní pravidla zveřejněná přímo Českou spořitelnou

Studujte aktuální Informace o bezpečnosti přímo na stránkách České spořitelny.

 SERVIS24 přihlášení na účet konec příspěvku, pokračujte v diskuzi níže.